2017.10.13 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Eimanto Grakausko ir Zigmo Vaišvilos, advokato Ryšardo Burdos spaudos konferencija Seime

Be teismo sprendimo ir Zigmo Vaišvilos žinios kopijuojama jo medicininė byla ir tikrinama jo korespondencija

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga leidžia pašaliniams žmonėms šniukštinėti Zigmo gydymo bylas

2017 metų rugpjūtyje signataras Zigmas Vaišvila iš medikų, gydančių jį po sunkių patirtų politraumų, sužinojo, kad struktūrų žmonės, kurie mano, kad jiems nereikia teismo leidimo ar Z. Vaišvilos sutikimo, poliklinikoje susipažįsta su jo medicinine byla. Netrukus Z. Vaišvila sužinojo, kad Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymu nukopijuoti jo medicininės bylos dokumentai, jų kopijas pasiėmė ši tarnyba. Z. Vaišvilai apie tai ši tarnyba ar teismas, kita valstybės institucija nepranešė, Z. Vaišvilos sutikimo tai daryti neprašė.

Šią savaitę Sveikatos apsaugos ministerija Z. Vaišvilai tai patvirtino ir pateikė nurodymo poliklinikai tai padaryti kopiją. Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos 2017.08.01 to paprašė buvusio Kriminalinės policijos vadovo Algirdo Matonio brolis Juozas Matonis jo vadovaujamų UAB "Baltic arms" ir UAB "Skomė" vardu, nurodęs, kad Z. Vaišvila teismams ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms teikia medicinines pažymas, patvirtinančias, kad yra gydomas.

Z. Vaišvila teismų prašė nenagrinėti gausias bylas prieš jį, kol tęsiamas jo gydymas, o teismui nepasitikint jį gydančiais medikais - prašė skirti jo ligos teismo medicininę ekspertizę. Visose bylose UAB "Baltic arms" ir UAB "Skomė" vardu J. Matonis ir UAB "FF Lizingas" bankroto administratorius UAB "Admivita" teismui pateiktuose dokumentuose ne tik tyčiojosi iš Z. Vaišvilos ir jo patirtų traumų, bet ir iš jį operavusių bei gydančių medikų, prieštaravo teismo medicininės ekspertizės skyrimui.

Kodėl J. Matoniui staiga prireikė duomenų apie Z. Vaišvilos ligą, nors visos bylos pirmosios instancijos teisme jau buvo išnagrinėtos Z. Vaišvilai dėl ligos nedalyvaujant ir jokių šaukimų į ikiteisminio tyrimo įstaigas Z. Vaišvila nebuvo gavęs? Atsakymas aiškus - 2017.06.29 spaudos konferencijoje Seime Z. Vaišvila ir "Vakaro žinios" viešai pranešė apie UAB "FF Lizingas" bankroto administratoriaus UAB "Admivita" drauge su J. Matonio vadovaujamu kreditorių komiteto pirmininku UAB "Baltic arms" įvykdytą UAB "FF Lizingas" turto iššvaistymą/pasisavinimą už nepadoriai mažas kainas tuo metu, kada sudėtingos Z. Vaišvilos neurochirurginės ir kitos operacijos sprendė, ar Z. Vaišvila gyvens. Įmonei UAB "FF Lizingas" padaryta apie 3,5 mln. € žala. Bet kas nusipirktų 10 arų gyvenamosios paskirties žemės sklypą Palangos mieste1333 &eurų.

Kad įtikinti sveikatos apsaugos ministrą, pasitelkta Telšių kriminalinė policija, kuri tą pačią 2017.08.01 dieną irgi Sveikatos apsaugos ministro paprašė to paties. Ši policijos įstaiga pagal Z. Vaišvilos pareiškimą vykdo ikiteisminį tyrimą dėl pavogto UAB "FF Lizingas" turto ir kvietė jį į apklausą tik 2017 metų kovo, balandžio mėnesiais, kada jis po 4 operacijos dar ir nelabai vaikščiojo. Po to Z. Vaišvila ne tik nekviestas į apklausas, bet ir netenkinti jo raštiški prašymaiapklausti, o byla dėl UAB "FF Lizingas" turto vagystės sustabdyta. "Nenustatyta", kas pavogė. Tačiau kažkodėl nenorima apklausti nei Z. Vaišvilos, nei visus jo nurodytus asmenis, kurie galėjo tai padaryti. Klausimas ir prokuratūrai: iš kur J. Matonis žino apie šios baudžiamosios bylos medžiagą, kad ministrui rašo, jog Z. Vaišvila neatvyksta į apklausas?

Z. Vaišvila jau kreipėsi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl neteisėto jo medicininės bylos dokumentų nukopijavimo. Iš Sveikatos apsaugos ministerijos pareikalavo pateikti visus nukopijuotus dokumentus ir medžiagą, kuri pateikta kitiems asmenims, neturint tam teismo sankcijos ir Z. Vaišvilos sutikimo. Jei norėta patikrinti jį gydančių medikų darbą, tai galima padaryti ir nekopijuojant medicininės bylos dokumentų ir neteikiant jokios medžiagos pašaliniams asmenims.

Sutapo ir kitos aplinkybės, susijusios su Z. Vaišvilos gydymu:
išbuožina.htm#apsimeta ligoniu, pasak teisėjų.

Be teismo leidimo ir be Z. Vaišvilos žinios patiražavus jo medicininės bylos dokumentus tiesiogiai paįtakoti Z. Vaišvilą gydančių medikų veiksmai. Kaip jie turi jaustis po tokio jų darbo įvertinimo ir nepagrįsto diskreditavimo? Matyt, siekiama, kad Z. Vaišvila nebūtų tinkamai gydomas? Nežinioje atsidūrę medikai sustabdė ir pradėtą dokumentų ruošimą dėl Z. Vaišvilos darbingumo lygio nustatymo. Tuo jau padaryta tiesioginė žala Z. Vaišvilai ir tiesioginis trukdymasgydyti.

Šiais neteisėtais ir nusikalstamais veiksmais Z. Vaišvilos liga ir jo gydymo aplinkybės be teismo sutikimo atskleisti jo oponentams, kurie prieš tai prieštaravo dėl teismo ekspertizės skyrimo. Todėl Z. Vaišvila atskleidžia savo patirtų politraumų sąrašą visuomenės teismui:

Z. Vaišvilai atliktos 4 sudėtingos chirurginės operacijos:

Gręsia, kai kurios ir neišvengiamos dar 2-3 chirurginės operacijos. Be procedūrų poliklinikoje kiekvieną dieną privalomos 6 specialios mankštos. Dėl krūvio teismuose, kurie nestabdo ir neatideda bylų (jų apie 60-70) nagrinėjimo, Z. Vaišvila priverstas ilgai sėdėti ir dirbti su kompiuteriu. Dėl šios priežasties neurochirurginę operaciją atlikusio chirurgo ir gydančios neurologės nurodymu vėl naudojamas minkštas kaklo įtvaras, ribojamas fizinis krūvis.

Plėšė siuntą

2017.09.20 apie 16:30 val. UAB "DHL Lietuva" pasirinktas "DPD" kurjeris įteikė Z. Vaišvilai adresuotą DHL EXPRESS siuntą. Siuntos firminio DHL voko viršutinėje dalyje išilgai viso voko ilgio atplėšta siuntos voko atidarymo juostelė ir po to ši siunta užlipdyta permatoma juosta su DHL emblema.

Pirmajame DHL Z. Vaišvilai 2017.09.18 18:16 val. atsiųstame SMS pranešime nurodyta, kad šią siuntą kurjeris įteiks 2017.09.19 iki darbo dienos pabaigos. Tai neįvyko. Kurjeris ir DHL tarnyba nepaskambino, pranešimo apie atvykimą į namus ir siuntos neįteikimą nepaliko. Nors, DHL įsipareigojusi įteikianti siuntą per 24 val. po jos atsiradimo gavėjo oro uoste.

2017.09.20 9:53 val. Z. Vaišvila gavo kitą SMS pranešimą, kuriuo "DHL Lietuva" pasirinktas "DPD" kurjeris pranešė, kad šią siuntą atveš 2017.09.20 16:49-17:49 val. Tad šios siuntos įteikimas Z. Vaišvilai užvilkintas visą parą. Neaišku, kur jis tą parą buvo.

Z. Vaišvilai nuvykus į "DHL Lietuva" buveinę, jų operacijų tinklo vadovė iškart pripažino, kad tai pats šiurkščiausias įmanomas pristatymo taisyklių pažeidimas ir kad jis įvyko "DHL Lietuva" veiklos zonoje. Patikrinus siuntos įvykių registraciją, nenustatyta jokio patikrinimo ar siuntos pažeidimo, atidarymo. Tačiau netrukus Z. Vaišvila gavo "DHL Lietuva" eilinės darbuotojas raštą, kad kreiptųsi su pretenzija į siuntos siuntėją Jungtinėje Karalystėje, Lietuvoje ir tarpinėje šalyje. Vokas esą keliavo jau pažeistas. Z. Vaišvila pareikalavo, kad "DHL Lietuva" pateiktų video medžiagas ir visus patikrinimo dokumentus, o centrinis "DHL" - atliktų tyrimą.

Siuntą išplėšę ir tikrinę, ar net galimai pasisavinę asmenys apie siuntos siuntimą Z. Vaišvilai galėjo sužinoti tikneteisėtos Z. Vaišvilos elektroninio susirašinėjimo ar jo mobilaus telefono ryšių kontrolės. Z. Vaišvila kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, Policijos departamentą ir VSD, prašydamas pateikti informaciją, ar jo ir jo šeimos narių atžvilgiu vykdomos kontržvalgybinės ir operatyvinės priemonės? Gautuose atsakymuose paaiškinta, kad tokios informacijos jam pateikti leidžia (gal neleidžia?) įstatymai. Siunta iki šiol neatidaryta.

Z. Vaišvila prašo prokuratūrą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl medicininės bylos dokumentų nukopijavimo bei paskleidimo, taip pat dėl jam atsiųstos "DHL" siuntos išplėšimo ir kontrolės. Z. Vaišvilos nuomone, neteisėtas jo medicininės bylos kopijavimas be teismo sprendimo ar jo žinios ir sutikimo, šios informacijos paskleidimas ir panaudojimas, gautos korespondencijos kontrolė patvirtina, kad įvykdytos galimai nusikalstamos veikos: asmens susižinojimo neliečiamumo pažeidimas (BK 166 str. 1 d. ir 2 d.), neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas (BK 167 str. 1 d. ir 2 d.), neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas ar panaudojimas (BK 168 str.). Už šias nusikalstamas veikas atsako ir juridiniai asmenys.

Z. Vaišvilos nuomone, šiais veiksmais jo atžvilgiu peržengtos visos imanomos ne tik teisės, bet ir padorumo ribos. Valstybė, kurios valdžia, teisėsauga, teismai "nepastebi" šių neteisėtų veiksmų, neturi teisės vadintis demokratine ir teisine valstybe.


Skaitytojų pastabos

Andriukas dviratukas

Kuo čia dėti Grakauskas ir advokatas?

Kurie ministerijos valdininkai rašė gydytojams be jūsų žinios ir jums? - Pats ministras Aurelijus Veryga?
Ar skundėt jam, kad gydytojai sustabdė darbingumo lygio nustatymą?
Jis įbaugino gydytojus, kad vilkintų nustatyti darbingumo lygį. Už tai jį skųskite nusikaltėliui Ministrui pirmininkui Sauliui Skverneliui, o tą - nusikaltėliams Seimui.

Ko prašė Telšių Policija? Ir kodėl? Juk bylą sustabdė. Nebegalėjo nieko prašyti.

Įprasta:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#vyriausybė šniukštinėja