2018.09.26 Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime

Santrauka. Ne tikslus kalbų nuorašas. Ypač sutrumpinta Juozo nerišli kalba ir pagyros Paksui.
Dalyvauja:
Publicistas Juozas Ivanauskas;
buvęs Seimo narys Audrius Nakas.

Tarptautinių teismų sprendimų nevykdymas yra grėsmė nacionaliniam saugumui

Kodėl nevykdo 2011.01.06 Europos Žmogaus Teisių teismo sprendimą byloje Paksas prieš Lietuvą.
2018 metais JTO Žmogaus teisių komitetas nurodė vykdyti iki rugsėjo vidurio.
Laiką praleido. Visi apsimetė neva pasiraitoję rankoves dirba.

Mes su Audriumi Naku siūlome Seimui kaip šitai išspręsti ir nekeisti Konstitucijos. Siūlome šalinti priežastį.
Kaip čia yra? Dėl 1 klausimo keičia konstituciją, nors Konstitucijoje nėra draudimų.

Tai nėra Rolando Pakso asmeninė problema. Po tarptautinių sprendimų ir sankcijų Lietuvai grėsmės prezidento ir Seimo rinkimai taps neteisėti. Lietuva apsimeta, neva niekas nevyksta.

Juozas Ivanauskas pasakoja nerišliai.

Zigmas vienintelis iš gausaus būrio Sąjūdžio pirmeivių atkreipė dėmesį į šį fundamentalų klausimą: mūsų valstybės užvaldymą.
Jis išryškėjo po to, kaip vadinamas "establišmentas" 2004 metais organizavo apkaltą Paksui ir valstybės perversmą.
Tie patys Seimo nariai nuolat sako: "šiurkščiai sulaužė priesaiką... keisti Konstituciją...".
Kaip mantrą kartoja Kurio Konstitucijos dvasių užkeikimą.

Konstitucinio teismo pirmininkas susitiko su Gintaru Steponavičiumi kavinėje. - Tuo Liberalu kurį kaltina "MG Baltic" byloje. Susitiko slapta. Bet susitikimas užfiksuotas. Tarėsi kaip čia ką padaryti.

14 metų tiriamos žurnalistikos patirtis, milijardinė politinė korupcija, nusikaltimai duoda pagrindą teigti, kad "Paksogeitas", arba valstybės perversmas su tuo susijęs. Tai nenutiko savaime, neva dėl kažkokių, tariamų prezidento Pakso klaidų.

Paksą vertė pagrindiniai veikėjai:

Už tas Konstitucines "dvasias" "sistema" atsidėkojo: paskyrė Kurį į tą patį Žmogaus Teisių teismą. Likimo ironija: anas nusprendė, kad Kurio teismo sprendimas neadekvatus.

Apkaltos komisijos pirmininkas, profesorius Aloyzas Sakalas po 8 metų sakė: "Prezidentas Paksas buvo angelas, jei lyginsime jį su dabartine Prezidente".
Jis išvardino už ką už ką nuvertė Paksą:

Sakalas surašė 10 pareigų, kurių nevykdo Grybauskaitė: kad ji ne... teisėsaugos... ne... deklaruoja...
Bet kuriuo momentu Prezidentei gali būti apkalta. Medžiagos - per akis.
Zigmas Vaišvila priduria: ir ji seniai yra Seime.

Aukščiausias Teismas panaikino visus kaltinimus, išskyrus pilietybę.

Grybauskaitės rinkimų štabo vadovas Vasiliauskas pasakė: moralė yra ne šio pasaulio dimensija.
Kieno valdžia, to ir tiesa.

Paksas nemalonę užsitraukė nuo Mažeikių Naftos. Sakė: neatiduosiu Amerikiečiams.
Tada krizių premjeras Kubilius atidavė... Ir "LEO Lt" su Kirkilu dengė... Ir "Independence"... Ir "Snoras"... Skolinosi iš Tarptautinio valiutos fondo... - Milijardinės aferos. Ir viskas gerai.
O va Paksui už kažkokius 15000 Lt... Ketinimai... Norfos... Poveikiai... [Juozas turi omeny neteisėtą parduotuvės statybą Prienuose 2017 metais] Užsiundė teisėsaugą vien tam, kad nevykdyti Europos Žmogaus Teisių teismo ir JTO sprendimų. Jokiu būdu neleisti Paksą į valdžią.

Visa sisteminė žiniasklaida LRT, Delfi, 15min ir kita pajungta propagandai ir mulkinti visuomenę.
Ką kalba Jakilaitis "dėmesio centre"? Ten pastoviai dėdulė Landsbergis, tas pats "elitas".
Ar ten matysite Zigmą? - Ne. Audrių? - Ne. Mane? - Ne. Formaliai - taip, niekas mūsų nesuims.
Valstybė užvaldyta "savųjų" okupantų, kaip sakė amžiną atilsį teisininkas Čilinskas. Su juo mes viešinome "LEO Lt".

CŽV kalėjimai tiesiogiai susiję su Pakso apkalta.
Amerikoje atskleidė "Wiki-leaks": Pagrindiniai sprendimų priėmėjai, tarp kurių yra prezidentas Adamkus, premjeras Kirkilas, Užsienių reikalų ministras Vaitiekūnas, Krašto apsaugos Olekas. Lietuva globalaus saugumo ir demokratijos plėtros srityse visada palaikė JAV pozicija ir norėdami, kad ateinančių... darytų tą patį... Prezidentas Adamkaus artimai konsultavosi su mumis, nes jis asmeniškai dirbo su naujųjų demokratijų lyderiais buvusioje Sovietinėje erdvėje: Gruzijoje, Moldovoje, Ukrainoje. Lietuva išlieka viena lojaliausių Jungtinėms Valstijoms, palaiko daugelį dalykų, kurie mums rūpi. Pavojingiausiose pasaulio vietose Lietuva petys petin yra su Amerika.
Būdama petys petin su Amerika, Rasa Juknevičienė... būnant Adamkui... įsteigtas "violetinė vieta" nelegalus kalėjimas.

Vaišvila sakė: CŽV vargu ar galėjo... rėmėsi tik mūsų VSD... nes šita tarnyba tada buvo iki ausų įklimpusi į didžiausią skandalą: Prezidento apkaltą... Reiškia mūsų specialios tarnybos suderinusios su Amerikiečiais steigė tą kalėjimą Antaviliuose.

Buvęs Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas ir prezidentas Valdas Adamkus paskui sakė, VSD ir KGB rezervo karininkai yra suderinama tarnyba Lietuvai. "Priklausymas KGB rezervui ir lojalumas Lietuvai yra etiškai suderinami dalykai. Tiek skiriant Pocių, tiek Valionį buvo žinoma apie jų biografiją. Tačiau savo darbu jie įrodė lojalumą Lietuvai. - Teigė Paulauskas, antrino Adamkus. Prie šitų ponų pradėjo veikti nelegalus CŽV kalėjimas.

Paksas seniai, seniai liudijo "Kryžminėje ugnyje" [televizoriuje]: nesutikimas steigti CŽV kalėjimą man kainavo prezidento postą. Kadangi į jį kreipėsi Valionis ir visos tarnybos...
... Važiavo Val... [kalbėtojas nerišliai užsikirto; gal ketino tarti "Valionis"] į Ameriką, kad organizuoti "valstybės perversmą".

Zigmas Vaišvila tęsia pokalbį.

Mažeikių Nafta jokių lėšų netruko. Ji buvo sukaupusi apyvartines lėšas. Ją pardavė už simbolinę kainą, gėda pasakyti kokią. Ir dar primokėjo taip vadinamiems pirkėjams iš "Williams". Derybos vyko prezidento rūmuose. Juos tuo metu užėmė Adamkus. Formaliai realizavo laikinosios premjerės Irenos Degutienės vyriausybė.

Audrius Nakas tęsia pokalbį.

Po apkaltos Paksas kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių teismą 2004.04.06. Ten jis iš dalies laimėjo.
2011.01.06 teismas leido jį rinkti Seimo nariu.
Dabar Seimas bando pakeisti Konstitucija, pritaikius ją 1 asmeniui.
Tai pradėjo Ponas Razma. Jis remiasi tuo sprendimu.
Kita politikų grupė su ponu Gražuliu priešakyje nori keisti Konstituciją, kad nušalintą žmogų leisti rinkti ne tik Seimo nariu, o ir Prezidentu. Juos palaiko Valdantieji.

2015 metų gruodį Seimo grupė nutarė "dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl prezidento Rolando Pakso pilietinių ir politinių teisių atkūrimo išvadų".
2016 metų gruodį Konstitucinis teismas į tai išaiškino, kad Paksui negalima atkurti teisių ir pasiuntė toli... toli...

2014 metais Paksas laimėjo bylą prieš Lietuvą JTO Žmogaus teisių komitete... Tai yra teismas. Tik vadina komitetu.
Ten pilnai, be išlygų, nuo nušalinimo dieno jam atstatė visas teises.
2016 metais Konstitucinis teismas į tai neatsižvelgė.
Apie tai niekas nekalba, oficialiuose sluoksniuose, oficialioje, didžiojoje, nepriklausomoje žiniasklaidoje.

2018.07.26 JTO Žmogaus teisių komitetas baigiamose pastabose dėl Lietuvos 4 periodinio pranešimo rašė:
Komitetas, susirūpinęs dėl procedūrų taikomų įgyvendinant, jo nuomone, stokos ir lėtai vykstančio, jo nuomones, paskelbtos 2014 metų kovą byloje Nr. ... Paksas Prieš Lietuvą dėl draudimo buvusiam prezidentui eiti politines pareigas įgyvendinimo. Be to Komitetas, sunerimęs dėl 2016 metais priimto Konstitucinio teismo sprendimo ir vyriausybės pareigūnų pareiškimų [Karolina Bubnytė, Vyriausybės atstovė Europos Žmogaus Teisių teisme], kuriuose abejojama Komiteto nuomonės teisine verte. Valstybė, pakto šalis, turėtų imtis visų būtinų institucinių ir teisės kūrimo priemonių, kad užtikrinti visapusišką pakto ginamų teisių įgyvendinimą nacionalinėje teisėje. Komiteto baigiamų pastabų ir nuomonės visapusišką įgyvendinimą, kad būtų garantuota aukų teisė į veiksmingą teisinę gynybą pagal pakto Nr. 2, 2 ir 3 str. dalis tais atvejais, kai buvo pažeistos pakto nuostatos. Valstybė turėtų stipriau informuoti ir šviesti visuomenę, advokatus, prokurorus ir teisėjus apie paktą ir jo fakultatyvų protokolą.

Lietuva pasirašė paktą, nes funkcionieriai labai norėjo įstoti į Europos Sąjungą. Jei nepasirašytų, Lietuvos nepriimtų.

Užsienio reikalų ministerija paskelbė tą raštą anglų kalba.
Pasidomėjau kada skelbs valstybine lietuvių kalba.
Numykė, kad skelbs. Vertė apie 1,5 mėnesio.
Vėl pasidomėjau ar išvertė. - Taip. Kur? - Atsiuntė nuorodą.
Klausiu: ar paviešins visuomenei, kaip nurodo JTO paktas? Ar informuos, diskutuos? Atsakė 2 žodžius: Ne, ne.

Šita grupuotė, kuri sėdi valdžioje, ir kita grupuotė, kuri yra valdanti dauguma, turiu viltį, kad ji nesuvokia kas vyksta. Ji neinformuos, nešvies visuomenės, advokatų, kurie nežino įstatymų, prokurorų...

Šis atvejis yra labai rimtas.
Juozas daugiau kalba apie žmogiškas savybes, Pakso atvejį... Su kuo ten niekuo sutikti negalima.
Aš kalbu: ar būtų Paksas valdžioje, ar Razma, ar Anušauskas, ar Grybauskaitė, ar a.a. Brazauskas, jokio skirtumo. Lietuva nevykdo tarptautinių susitarimų.
Teisingumo ministerijos atstovas Murauskas telefonu man paaiškino ką reiškia toks nevykdymas.
Pavyzdžiui, dėl geležinkelio atkarpos Lietuva gavo baudą kažkiek milijonų. Pinigų gaila. Bet reikės mokėti.
Šiuo atveju jokių baudų nėra. Bet sankcijos tarptautinės yra kur kas didesnės. Jos yra politinės. Gali neateiti investicijos. Murauskas pasakė: tai žymiai daugiau negu elementari bauda. Tai yra sunkiai suskaičiuojama.
Visas Seimas, kuris čia sėdi dabar, svarsto kažkokias Konstitucijos pataisas. - Jų teisė svarstyti nors iki pažaliavimo dar 30 metų.
Jeigu Konstitucinis teismas nesiima persvarstyti savo sprendimą, kaip jam nurodė JTO, Seimas, valdančioji dauguma, Seimo pirmininkas, Prezidentė turi pamoti, priminti Žalimui, Konstitucinio teismo pirmininkui, kad jis persvarstytų savo sprendimą... Egidijaus Kurio, tų Konstitucinių dvasių... ir pilnai atstatytų Paksui jo politines teises, tai ką jis laimėjo 2014 metais JTO Žmogaus teisių komitete.

Zigmas Vaišvila tęsia pokalbį.

Apie tai ką siūlėm Seimui. Teikėm Seimo valdybai.

2004 metais, po prezidento Pakso apkaltos, bijodami, kad jis negrįžtų į Seimą, pirma pakeitė Seimo rinkimų įstatymo 2 str. 2d., kad 4 metus po apkaltos žmogus negali kandidatuoti į Seimą. Neužilgo pakeitė Prezidento rinkimų įstatymo 2 str. 5d. identišką formuluotę įvedus. Tada klausimas nuėjo į Konstitucinį teismą. Tas išaiškino: negali ne tik 4 metus, bet ir visą gyvenimą. Nors, Konstitucijoje apie tai nieko nėra.

Mes Seimui rašome:
Konstitucinio teismo sprendimai ir Seimo bei Prezidento rinkimų įstatymuose įtvirtintas draudimas asmenims, pašalintiems iš pareigų apkaltos būdu, dalyvauti rinkimuose tapo absoliučiu ir pažeidžiančiu Europos Žmogaus Teisių teismo 2011.01.06 sprendimą, kuriame buvo konstatuota, kad teisinis reguliavimas, draudžiantis Rolandui Paksui būti renkamam į Seimą. Konvencijos protokolo Nr. 1 3 str. požiūriu draudimas yra neproporcingas.
Reikia atkurti situaciją, buvusią iki šio teismo sprendimo, t.y. iki žmogaus teismo pažeidimo.

Lietuva nevykdo nei šito teismo, nei JTO komiteto sprendimo.
Kodėl tokio ribojimo nėra rinkimuose į Europos parlamentą? Nagi dar viršesnė, kaip Maskvoje buvo valdžia... Tai dabar Briuselyje... Ten nedraudžiama. Logiką kokią nors matote? - Jokios bent aš nematau.

Kitas esminis dalykas. Keisti Konstituciją, kuri nieko apie tai nesako... Apie dvasias mes nekalbėsime... Dėl vieno atvejo tai yra akivaizdus tiktai žaidimas, nes Konstituciją keisti daug sudėtingiau.

2 aplinkybė: kodėl Seimas, kuriam aš pateikiau ne vieną medžiagos "porciją", neskelbia apkaltos prezidentei Daliai Grybauskaitei ir leido jai dalyvauti prezidento rinkimuose...
Nors ji... štai pateikiu duomenis ir Seimui... 2009 ir 2014 metais anketose VRK savo, va parašiukai yra, parašė visai priešingus dalykus:

Norėdamas patikrinti tai, kreipiausi... Kadangi žinome, jog 1991 metais ponia Grybauskaitė, mūsų prezidentė, dirbo TSRS ambasadoje JAV, Vašingtone... - 1991 metais! Kada mes čia visi žiūrėjome: mūs užspaus tankai, neužspaus nuo sausio 13 iki pripažinimo... Ir atsirado tik rugpjūtį-rugsėjį čia, Lietuvoje... Tai jinai piršosi pas, amžina atilsį, Stasį Lozoraitį dirbti Lietuvos ambasadoje. Lozoraitis ir darbuotojai išsiaiškino, kad ji tuo metu dirbo TSRS ambasadoje.
Zigmas, toks signataras, parašė Rusijos Federacijai prašymus: pateikite kuklią informaciją nuo kada iki kada 1991 metais Grybauskaitė Dalia dirbo TSRS ambasadoje Vašingtone.
Ir Rusijos Užsienio Reikalų ministerija, ir Ambasada Lietuvoje atsakė: nepateiskime be jos sutikimo, čia yra mūsų saugomas subjektas, dar tai iki šiol yra Rusijos Federacijos valstybės paslaptis... Kuri yra didžiausia grėsmė Lietuvai, anot visų mūsų saugumietiškų struktūrų.
Tai, iki kokio absurdo mes prisižaidėm?..

Todėl mes siūlome Seimui:
nekeiskite Konstitucijos, o tik jau mano minėtas prezidento rinkimų įstatymo dalis.
Kad niekas nesakytų, kad kažkas nori prakišti Paksą, ar dar ką.
Jeigu asmuo pašalintas apkaltos būdu, vietoj absoliutaus draudimo, tebūnie toks reglamentavimas rinkimuose, koks yra dėl bendradarbiavimo su slaptom buvusios Tarybų Sąjungos tarnybomis. Tegul pretendentas rašo, kad taip buvo. Tegul VRK, įstatymų nustatyta tvarka, visuose plakatuose ir kitur skelbia... Visi žino... Visi aptarinėja...
Tegul sprendžia rinkėjai.
Nes kai Lietuva nebevykdo tarptautinių teismų sprendimų ir jai gresia lapkričio mėnesį svarstymas... Europos Tarybos ministrų komitetas vykdo sugriežtintą priežiūrą Lietuvai. Visi apsimeta, neva niekas nevyksta...
Tai keiskit, mielieji, tą įstatymą... Ir taškas.
Aš tada noriu pažiūrėti į tą drąsuolį, Prezidentę mūsų, ar Seimo narių pulkelį, kuris kreipsis į Konstitucinį teismą ir sakys: oi negerai.
Norėsiu tada pažiūrėti Konstitucinio teismo sprendimą, po tokio įstatymo pakeitimo, kuris vėl prieštaraus Europos Žmogaus Teisių Teismui.
Dėl to mes visą šitą teikiame, taip pat informaciją apie ponią Dalią Grybaskaitę ir aiškinamąjį raštą...

bus dar

Skaitytojo pastaba

Andriukas dviratukas

Grybė irgi leido suprasti, kad teisėsauga kažką tuoj aplankys. Tai skelbė paties Audriaus Nako internetas:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#prezidentė pedofilams
Gal Audrius pamiršo. Tegul reikalauja atsakyti ir už tai.
Paksą už tai išvarė. Privalo išvaryti ir Grybę.

Paksas sako, kad buvo kas kalėjimų norėjo. Gal buvo ir patys kalėjimai. Tik vėliau.
Adamkus žadėjo kada nors papasakoti kas ir ką jį vertė daryti. Gal jis turėjo omeny ir neteisėtus CŽV kalėjimus.

Juozai, kuris Konstitucinio teismo pirmininkas neteisėtai, slapta susitiko su Gintaru Steponavičiumi? - Egidijus Kūris?

Kas važiavo į Ameriką, kad rengti "valstybės perversmą"? Jūs vis kalbate nerišliai. Gal ketinote tarti "Valionis"? Kaip jis ten tą rengė?

Dalia Grybauskaitė savo rinkimų būrio vadovą Vitą Vasiliauską padarė savo pinigų sargu, Lietuvos Banko vadovu:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#Lietuvos Bankas
Ten jis tikrai atsakė, kad valdiškas pažįstamų verslas yra amorali dimensija.
Paksą už tokį valdišką verslą išvarė. Privalo išvaryti ir Grybę su Vasiliausku. Juk ji jį skiria. Seimas irgi privalo už tai save paleisti. Nes ir jie Lietuvos Banko vadovą skiria.

Išskyrus tam tikrus moralinus dalykus... ir Lietuvos Pašte:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#raudonasis pastas
Komunistų partija, ta pati, kuri užgrobė Paštą, sakė, kad negalima morale grįsti sprendimų:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#Komunistas moralei ne

Jūs teisūs: nereikia keisti Konstitucijos
Bet sakote klaidingą priežastį: neva Konstitucija apie "tai" nieko nerašo.
Jei nerašytų, tai ir būtų priežastis keisti, kad rašytų.
Bet Konstitucija jau rašo: kas sulaužė priesaiką, tą šalina. - Visada. Ir pirmą kartą, ir visus kitus kartus, kiek kartų kaltininkas bepakliūtų į valdžią vėl. - Už tą patį, o ne būtinai už naują nusikaltimą. Kai sulaužai priesaiką, sulaužai ją visam laikui. Niekada netampi nesulaužęs. Tokia yra priesaikos sąvoka:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#priesaika
- Tektų taisyti Lietuvių kalbą. O tai neįmanoma. Ir būtų kvaila. Nes kitomis kalbomis ši sąvoka liktų neparsidavėlių.
Todėl ir jokių įstatymų keisti nereikia, kaip siūlote.
Nebūtina į valdžią brukti tą patį žmogų. Negi mes jū trukstame? Galima rasti geresnių. Tik jie neina... Arba valdžia jų neleidžia, užverčia bylomis, kaip Zigmą. O jūs dar brukate blogą Paksą...

O itin vertingas, geras žmogus visada galėtų surengti referendumą, kuris paskelbtų, kad jį iš valdžios pašalino neteisingai.
Jūs pamiršote, kad viršiausia valdžia yra ne Seimas, ne Konstitucija, o Tauta. Referendumas skiriasi nuo rinkimų būtinu dalyvių ir balsų skaičiumi.

Ten aš rašau, kad 2012.09.05 Konstitucinis Teismas dar kartą uždraudė pašalintam žmogui eiti į valdžią. Ar pamiršote paminėti tą atvejį? Pasak jūsų, gaunasi, kad Konstitucinis Teismas tą sprendė 2 kartus.

Nusikaltėliai Europos Žmogaus Teisių teismas ir Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Žmogaus teisių komitetas arba melavo, arba klydo, kai Pakso sulaužytą priesaiką vadino Pakso teisėmis.
Jie privalo šviestis mano pasakomis ir atšaukti savo sprendimus. Tada vėlgi nereikės keisti ir įstatymų, ir Konstitucijos.