Nuoroda:
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lietuvos-visuomenes-taryba/lvt-pranesimas-spaudai
2018.07.26 Nr. CCPR/C/LTU/CO/4 JTO Žmogaus Teisių Komiteto baigiamas pastabas rašė ne vien apie Paksą, o ir kaip Zigmą Vaišvilą paskelbė grėsme Lietuvos saugumui. Kitur Zigmas rašė, kad jie reikalavo išbraukti jį ir dar kažką. Nors, žodis "negali" nereiškia "braukti". Išrašo neduoda. Negali įsitikinti.

2018.09.26 Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime

Santrauka. Ne tikslus kalbų nuorašas. Ypač sutrumpinta Juozo nerišli kalba ir pagyros Paksui.
Dalyvauja:
Publicistas Juozas Ivanauskas;
buvęs Seimo narys Audrius Nakas.

Tarptautinių teismų sprendimų nevykdymas yra grėsmė nacionaliniam saugumui

Kodėl nevykdo 2011.01.06 Europos Žmogaus Teisių teismo sprendimą byloje Paksas prieš Lietuvą.
2018 metais JTO Žmogaus teisių komitetas nurodė vykdyti iki rugsėjo vidurio.
Laiką praleido. Visi apsimetė neva pasiraitoję rankoves dirba.

Mes su Audriumi Naku siūlome Seimui kaip šitai išspręsti ir nekeisti Konstitucijos. Siūlome šalinti priežastį.
Kaip čia yra? Dėl 1 klausimo keičia konstituciją, nors Konstitucijoje nėra draudimų.

Tai nėra Rolando Pakso asmeninė problema. Po tarptautinių sprendimų ir sankcijų Lietuvai grėsmės prezidento ir Seimo rinkimai taps neteisėti. Lietuva apsimeta, neva niekas nevyksta.

Juozas Ivanauskas pasakoja nerišliai.

Zigmas vienintelis iš gausaus būrio Sąjūdžio pirmeivių atkreipė dėmesį į šį fundamentalų klausimą: mūsų valstybės užvaldymą.
Jis išryškėjo po to, kaip vadinamas "establišmentas" 2004 metais organizavo apkaltą Paksui ir valstybės perversmą.
Tie patys Seimo nariai nuolat sako: "šiurkščiai sulaužė priesaiką... keisti Konstituciją...".
Kaip mantrą kartoja Kurio Konstitucijos dvasių užkeikimą.

Konstitucinio teismo pirmininkas susitiko su Gintaru Steponavičiumi kavinėje. - Tuo Liberalu kurį kaltina "MG Baltic" byloje. Susitiko slapta. Bet susitikimas užfiksuotas. Tarėsi kaip čia ką padaryti.

14 metų tiriamos žurnalistikos patirtis, milijardinė politinė korupcija, nusikaltimai duoda pagrindą teigti, kad "Paksogeitas", arba valstybės perversmas su tuo susijęs. Tai nenutiko savaime, neva dėl kažkokių, tariamų prezidento Pakso klaidų.

Paksą vertė pagrindiniai veikėjai:

Dabar Gentvilas, Razmos, Masiuliai, Kubiliai, Juknevičienės... visa ta gauja, kuri organizavo valstybės perversmą... aiškina: keiskime Konstituciją...
Kokią Konstituciją?.. jei nėra joje draudimo daugiau prisiekti...
Reikia ne ją keisti, o keisti ydingą įstatymą, kuris pažeidžią Konstituciją. Jis pagrįstas buvusio Konstitucinio teismo pirmininko Egidijaus Kūrio išmyslu "Konstitucijos dvasiomis". Tarptautinės žmogaus teisių atstovybės pripažino, kad tai negalima. Vyriausybės Skvernelis, Seimo pirmininkas Pranckietis, kuri vadina save Konstitucijos garantu prezidentė Grybauskaitė turi kreiptis į Konstitucinį teismą...

Už tas Konstitucines "dvasias" "sistema" atsidėkojo: paskyrė Kurį į tą patį Žmogaus Teisių teismą. Likimo ironija: anas nusprendė, kad Kurio teismo sprendimas neadekvatus.

Apkaltos komisijos pirmininkas, profesorius Aloyzas Sakalas po 8 metų sakė: "Prezidentas Paksas buvo angelas, jei lyginsime jį su dabartine Prezidente".
Jis išvardino už ką už ką nuvertė Paksą:

Sakalas surašė 10 pareigų, kurių nevykdo Grybauskaitė: kad ji ne... teisėsaugos... ne... deklaruoja...
Bet kuriuo momentu Prezidentei gali būti apkalta. Medžiagos - per akis.
Zigmas Vaišvila priduria: ir ji seniai yra Seime.

Aukščiausias Teismas panaikino visus kaltinimus, išskyrus pilietybę.

Grybauskaitės rinkimų štabo vadovas Vasiliauskas pasakė: moralė yra ne šio pasaulio dimensija.
Kieno valdžia, to ir tiesa.

Paksas nemalonę užsitraukė nuo Mažeikių Naftos. Sakė: neatiduosiu Amerikiečiams.
Tada krizių premjeras Kubilius atidavė... Ir "LEO Lt" su Kirkilu dengė... Ir "Independence"... Ir "Snoras"... Skolinosi iš Tarptautinio valiutos fondo... - Milijardinės aferos. Ir viskas gerai.
O va Paksui už kažkokius 15000 Lt... Ketinimai... Norfos... Poveikiai... [Juozas turi omeny neteisėtą parduotuvės statybą Prienuose 2017 metais] Užsiundė teisėsaugą vien tam, kad nevykdyti Europos Žmogaus Teisių teismo ir JTO sprendimų. Jokiu būdu neleisti Paksą į valdžią.

Visa sisteminė žiniasklaida LRT, Delfi, 15min ir kita pajungta propagandai ir mulkinti visuomenę.
Ką kalba Jakilaitis "dėmesio centre"? Ten pastoviai dėdulė Landsbergis, tas pats "elitas".
Ar ten matysite Zigmą? - Ne. Audrių? - Ne. Mane? - Ne. Formaliai - taip, niekas mūsų nesuims.
Valstybė užvaldyta "savųjų" okupantų, kaip sakė amžiną atilsį teisininkas Čilinskas. Su juo mes viešinome "LEO Lt".

CŽV kalėjimai tiesiogiai susiję su Pakso apkalta.
Amerikoje atskleidė "Wiki-leaks": Pagrindiniai sprendimų priėmėjai, tarp kurių yra prezidentas Adamkus, premjeras Kirkilas, Užsienių reikalų ministras Vaitiekūnas, Krašto apsaugos Olekas. Lietuva globalaus saugumo ir demokratijos plėtros srityse visada palaikė JAV pozicija ir norėdami, kad ateinančių... darytų tą patį... Prezidentas Adamkaus artimai konsultavosi su mumis, nes jis asmeniškai dirbo su naujųjų demokratijų lyderiais buvusioje Sovietinėje erdvėje: Gruzijoje, Moldovoje, Ukrainoje. Lietuva išlieka viena lojaliausių Jungtinėms Valstijoms, palaiko daugelį dalykų, kurie mums rūpi. Pavojingiausiose pasaulio vietose Lietuva petys petin yra su Amerika.
Būdama petys petin su Amerika, Rasa Juknevičienė... būnant Adamkui... įsteigtas "violetinė vieta" nelegalus kalėjimas.

Vaišvila sakė: CŽV vargu ar galėjo... rėmėsi tik mūsų VSD... nes šita tarnyba tada buvo iki ausų įklimpusi į didžiausią skandalą: Prezidento apkaltą... Reiškia mūsų specialios tarnybos suderinusios su Amerikiečiais steigė tą kalėjimą Antaviliuose.

Buvęs Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas ir prezidentas Valdas Adamkus paskui sakė, VSD ir KGB rezervo karininkai yra suderinama tarnyba Lietuvai. "Priklausymas KGB rezervui ir lojalumas Lietuvai yra etiškai suderinami dalykai. Tiek skiriant Pocių, tiek Valionį buvo žinoma apie jų biografiją. Tačiau savo darbu jie įrodė lojalumą Lietuvai. - Teigė Paulauskas, antrino Adamkus. Prie šitų ponų pradėjo veikti nelegalus CŽV kalėjimas.

Paksas seniai, seniai liudijo "Kryžminėje ugnyje" [televizoriuje]: nesutikimas steigti CŽV kalėjimą man kainavo prezidento postą. Kadangi į jį kreipėsi Valionis ir visos tarnybos...
... Važiavo Val... [kalbėtojas nerišliai užsikirto; gal ketino tarti "Valionis"] į Ameriką, kad organizuoti "valstybės perversmą".

Zigmas Vaišvila tęsia pokalbį.

Mažeikių Nafta jokių lėšų netruko. Ji buvo sukaupusi apyvartines lėšas. Ją pardavė už simbolinę kainą, gėda pasakyti kokią. Ir dar primokėjo taip vadinamiems pirkėjams iš "Williams". Derybos vyko prezidento rūmuose. Juos tuo metu užėmė Adamkus. Formaliai realizavo laikinosios premjerės Irenos Degutienės vyriausybė.

Audrius Nakas tęsia pokalbį.

Po apkaltos Paksas kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių teismą 2004.04.06. Ten jis iš dalies laimėjo.
2011.01.06 teismas leido jį rinkti Seimo nariu.
Dabar Seimas bando pakeisti Konstitucija, pritaikius ją 1 asmeniui.
Tai pradėjo Ponas Razma. Jis remiasi tuo sprendimu.
Kita politikų grupė su ponu Gražuliu priešakyje nori keisti Konstituciją, kad nušalintą žmogų leisti rinkti ne tik Seimo nariu, o ir Prezidentu. Juos palaiko Valdantieji.

2015 metų gruodį Seimo grupė nutarė "dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl prezidento Rolando Pakso pilietinių ir politinių teisių atkūrimo išvadų".
2016 metų gruodį Konstitucinis teismas į tai išaiškino, kad Paksui negalima atkurti teisių ir pasiuntė toli... toli...

2014 metais Paksas laimėjo bylą prieš Lietuvą JTO Žmogaus teisių komitete... Tai yra teismas. Tik vadina komitetu.
Ten pilnai, be išlygų, nuo nušalinimo dienos jam atstatė visas teises.
2016 metais Konstitucinis teismas į tai neatsižvelgė.
Apie tai niekas nekalba, oficialiuose sluoksniuose, oficialioje, didžiojoje, nepriklausomoje žiniasklaidoje.

2018.07.26 JTO Žmogaus teisių komitetas baigiamose pastabose dėl Lietuvos 4 periodinio pranešimo rašė:
Komitetas, susirūpinęs dėl procedūrų taikomų įgyvendinant, jo nuomone, stokos ir lėtai vykstančio, jo nuomones, paskelbtos 2014 metų kovą byloje Nr. ... Paksas Prieš Lietuvą dėl draudimo buvusiam prezidentui eiti politines pareigas įgyvendinimo. Be to Komitetas, sunerimęs dėl 2016 metais priimto Konstitucinio teismo sprendimo ir vyriausybės pareigūnų pareiškimų [Karolina Bubnytė, Vyriausybės atstovė Europos Žmogaus Teisių teisme], kuriuose abejojama Komiteto nuomonės teisine verte. Valstybė, pakto šalis, turėtų imtis visų būtinų institucinių ir teisės kūrimo priemonių, kad užtikrinti visapusišką pakto ginamų teisių įgyvendinimą nacionalinėje teisėje. Komiteto baigiamų pastabų ir nuomonės visapusišką įgyvendinimą, kad būtų garantuota aukų teisė į veiksmingą teisinę gynybą pagal pakto Nr. 2, 2 ir 3 str. dalis tais atvejais, kai buvo pažeistos pakto nuostatos. Valstybė turėtų stipriau informuoti ir šviesti visuomenę, advokatus, prokurorus ir teisėjus apie paktą ir jo fakultatyvų protokolą.

Lietuva pasirašė paktą, nes funkcionieriai labai norėjo įstoti į Europos Sąjungą. Jei nepasirašytų, Lietuvos nepriimtų.

Užsienio reikalų ministerija paskelbė tą raštą anglų kalba.
Pasidomėjau kada skelbs valstybine lietuvių kalba.
Numykė, kad skelbs. Vertė apie 1,5 mėnesio.
Vėl pasidomėjau ar išvertė. - Taip. Kur? - Atsiuntė nuorodą.
Klausiu: ar paviešins visuomenei, kaip nurodo JTO paktas? Ar informuos, diskutuos? Atsakė 2 žodžius: Ne, ne.

Šita grupuotė, kuri sėdi valdžioje, ir kita grupuotė, kuri yra valdanti dauguma, turiu viltį, kad ji nesuvokia kas vyksta. Ji neinformuos, nešvies visuomenės, advokatų, kurie nežino įstatymų, prokurorų...

Šis atvejis yra labai rimtas.
Juozas daugiau kalba apie žmogiškas savybes, Pakso atvejį... Su kuo ten niekuo sutikti negalima.
Aš kalbu: ar būtų Paksas valdžioje, ar Razma, ar Anušauskas, ar Grybauskaitė, ar a.a. Brazauskas, jokio skirtumo. Lietuva nevykdo tarptautinių susitarimų.
Teisingumo ministerijos atstovas Murauskas telefonu man paaiškino ką reiškia toks nevykdymas.
Pavyzdžiui, dėl geležinkelio atkarpos Lietuva gavo baudą kažkiek milijonų. Pinigų gaila. Bet reikės mokėti.
Šiuo atveju jokių baudų nėra. Bet sankcijos tarptautinės yra kur kas didesnės. Jos yra politinės. Gali neateiti investicijos. Murauskas pasakė: tai žymiai daugiau negu elementari bauda. Tai yra sunkiai suskaičiuojama.
Visas Seimas, kuris čia sėdi dabar, svarsto kažkokias Konstitucijos pataisas. - Jų teisė svarstyti nors iki pažaliavimo dar 30 metų.
Jeigu Konstitucinis teismas nesiima persvarstyti savo sprendimą, kaip jam nurodė JTO, Seimas, valdančioji dauguma, Seimo pirmininkas, Prezidentė turi pamoti, priminti Žalimui, Konstitucinio teismo pirmininkui, kad jis persvarstytų savo sprendimą... Egidijaus Kurio, tų Konstitucinių dvasių... ir pilnai atstatytų Paksui jo politines teises, tai ką jis laimėjo 2014 metais JTO Žmogaus teisių komitete.

Zigmas Vaišvila tęsia pokalbį.

Apie tai ką siūlėm Seimui. Teikėm Seimo valdybai.

2004 metais, po prezidento Pakso apkaltos, bijodami, kad jis negrįžtų į Seimą, pirma pakeitė Seimo rinkimų įstatymo 2 str. 2d., kad 4 metus po apkaltos žmogus negali kandidatuoti į Seimą. Neužilgo pakeitė Prezidento rinkimų įstatymo 2 str. 5d. identišką formuluotę įvedus. Tada klausimas nuėjo į Konstitucinį teismą. Tas išaiškino: negali ne tik 4 metus, bet ir visą gyvenimą. Nors, Konstitucijoje apie tai nieko nėra.

Mes Seimui rašome:
Konstitucinio teismo sprendimai ir Seimo bei Prezidento rinkimų įstatymuose įtvirtintas draudimas asmenims, pašalintiems iš pareigų apkaltos būdu, dalyvauti rinkimuose tapo absoliučiu ir pažeidžiančiu Europos Žmogaus Teisių teismo 2011.01.06 sprendimą, kuriame buvo konstatuota, kad teisinis reguliavimas, draudžiantis Rolandui Paksui būti renkamam į Seimą. Konvencijos protokolo Nr. 1 3 str. požiūriu draudimas yra neproporcingas.
Reikia atkurti situaciją, buvusią iki šio teismo sprendimo, t.y. iki žmogaus teismo pažeidimo.

Lietuva nevykdo nei šito teismo, nei JTO komiteto sprendimo.
Kodėl tokio ribojimo nėra rinkimuose į Europos parlamentą? Nagi dar viršesnė, kaip Maskvoje buvo valdžia... Tai dabar Briuselyje... Ten nedraudžiama. Logiką kokią nors matote? - Jokios bent aš nematau.

Kitas esminis dalykas. Keisti Konstituciją, kuri nieko apie tai nesako... Apie dvasias mes nekalbėsime... Dėl vieno atvejo tai yra akivaizdus tiktai žaidimas, nes Konstituciją keisti daug sudėtingiau.

2 aplinkybė: kodėl Seimas, kuriam aš pateikiau ne vieną medžiagos "porciją", neskelbia apkaltos prezidentei Daliai Grybauskaitei ir leido jai dalyvauti prezidento rinkimuose...
Nors ji... štai pateikiu duomenis ir Seimui... 2009 ir 2014 metais anketose VRK savo, va parašiukai yra, parašė visai priešingus dalykus:

Norėdamas patikrinti tai, kreipiausi... Kadangi žinome, jog 1991 metais ponia Grybauskaitė, mūsų prezidentė, dirbo TSRS ambasadoje JAV, Vašingtone... - 1991 metais! Kada mes čia visi žiūrėjome: mūs užspaus tankai, neužspaus nuo sausio 13 iki pripažinimo... Ir atsirado tik rugpjūtį-rugsėjį čia, Lietuvoje... Tai jinai piršosi pas, amžina atilsį, Stasį Lozoraitį dirbti Lietuvos ambasadoje. Lozoraitis ir darbuotojai išsiaiškino, kad ji tuo metu dirbo TSRS ambasadoje.
Zigmas, toks signataras, parašė Rusijos Federacijai prašymus: pateikite kuklią informaciją nuo kada iki kada 1991 metais Grybauskaitė Dalia dirbo TSRS ambasadoje Vašingtone.
Ir Rusijos Užsienio Reikalų ministerija, ir Ambasada Lietuvoje atsakė: nepateiskime be jos sutikimo, čia yra mūsų saugomas subjektas, dar tai iki šiol yra Rusijos Federacijos valstybės paslaptis... Kuri yra didžiausia grėsmė Lietuvai, anot visų mūsų saugumietiškų struktūrų.
Tai, iki kokio absurdo mes prisižaidėm?..

Todėl mes siūlome Seimui:
nekeiskite Konstitucijos, o tik jau mano minėtas prezidento rinkimų įstatymo dalis.
Kad niekas nesakytų, kad kažkas nori prakišti Paksą, ar dar ką.
Jeigu asmuo pašalintas apkaltos būdu, vietoj absoliutaus draudimo, tebūnie toks reglamentavimas rinkimuose, koks yra dėl bendradarbiavimo su slaptom buvusios Tarybų Sąjungos tarnybomis. Tegul pretendentas rašo, kad taip buvo. Tegul VRK, įstatymų nustatyta tvarka, visuose plakatuose ir kitur skelbia... Visi žino... Visi aptarinėja...
Tegul sprendžia rinkėjai.
Nes kai Lietuva nebevykdo tarptautinių teismų sprendimų ir jai gresia lapkričio mėnesį svarstymas... Europos Tarybos ministrų komitetas vykdo sugriežtintą priežiūrą Lietuvai. Visi apsimeta, neva niekas nevyksta...
Tai keiskit, mielieji, tą įstatymą... Ir taškas.
Aš tada noriu pažiūrėti į tą drąsuolį, Prezidentę mūsų, ar Seimo narių pulkelį, kuris kreipsis į Konstitucinį teismą ir sakys: oi negerai.
Norėsiu tada pažiūrėti Konstitucinio teismo sprendimą, po tokio įstatymo pakeitimo, kuris vėl prieštaraus Europos Žmogaus Teisių Teismui.
Dėl to mes visą šitą teikiame, taip pat informaciją apie ponią Dalią Grybaskaitę ir aiškinamąjį raštą...

Gavom klausimą: Ar Paksas pajėgus laimėti rinkimus po apkaltos, kad jo taip bijo? Jei tikėti reitingais, jis neturėtų šansų. Ar manote Paksas būtų geresnis varžovas į prezidentus negu Juozaitis?
Su Audriumi Naku šią medžiagą pateikėm viešai ir Seimui. Kreipėmės į visus: Juozaičius, Šimonytes, Užkalnius, Ušackus, Nausėdas, Maldeikienę, Naglį Puteikį... Mielieji, dirbkite, pasakykite savo nuomonę dėl šios grėsmės Lietuvai. Jos dėka rinkimai... ir prezidento rinkimai... Jūs gi norite labai prezidentais būti, tiesiog trokštate. Jūs patys gražiausi, patys geriausi. Jūs šnekate apie visas žmogui rupimas smulkmenas... Tik ne apie esmines grėsmes valstybingumui, kas yra prezidento "kompetencija"... Pasakykite ne apie Paksą, o kad Lietuva nevykdo teismų... Dėkui Paksui, kad jis pradėjo tai spręsti... Nevykdo jau tuoj 8 metai... Tai galvojate leis tai Lietuvai tyčiotis taip iš teismų. Seimui irgi sakome... Valdžia rodo piliečiams, kad galima nevykdyti teismų. Tai ką valdžią?.. Norite chaosą kelti?.. Visi nevykdykime teismų!.. Ar suvokiate ką darote? - Seimas, Prezidentė, varžovai busimi į prezidentus.

Siūlau keisti Seimo, Prezidento ir rinkimų įstatymus. - Vietoj visiško draudimo po apkaltos, nustatyti, kad varžovas ir VRK skelbia tai ir rinkėjas vertina. Nereikia jokių Konstitucijų keisti, nes Konstitucijoje to nėra.

Juozas Ivanauskas: tavo bendras pareiškimas neneigia, kad privalu vykdyti EŽTT ir Jungtinių Tautų sprendimus.

Zigmas: Taip. Savaime būtų vykdoma. Nebebūtų įstatyme draudimo nei Paksui, nei Virgilijui Čepaičiui, kuriam apkalta buvo Aukščiausioje Taryboje... Tai yra 3 būdas vykdyti, neapsimetant, neva reikia keisti Konstituciją.

Juozas Ivanauskas: Tu siūlai, nes žinai, kad Konstitucinis Teismas plaus savo "mundurą", neperžiūrės savo sprendimo.

Zigmas: Iki rinkimų tikrai ne. Jau mokės baudų baudas... Rizikuos paversti prezidento rinkimus neteisėtais...

Juozas Ivanauskas: Bus konstitucinių "dvasių" vergovėje. Žalimą pastatė, kad nekeistų nieko ir šauktų: keisti Konstituciją... Kaip ir Kuris šaukė... Va kur tinklas.
O kodėl Grybauskaitės niekas neverčia, nors Zigmas išvardijo keletą atvejų. - Užtai kad Konservatorių patriarchas V. Landsbergis sakė: tegul būs Dalia Lietuvos Dalia. ... Profesorius vadinamas... Tinka šitiems visiems Liberal Konservatoriams. Jų stogas yra.

Zigmas: Siūlau VSD įtraukti Konstitucinio teismo teisėjus, kurie nevykdo tarptautinių teismų, į Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą. 2019.03.30 ateisime į paskelbimą.

Juozas Ivanauskas: čia yra "Samokslo kronikos" apie "Paksogeitą" autorius, profesorius Algimantas Lėkis. Jis visą šį reikalą išnagrinėjo... Viską tą darė rusofobijos, Rusijos grėsmių, sukurptų, fiktyvių VSD pažymų dingstimi... Jis savo kronikose mini... Storiausią išleido "Tautos atmintis". Tegul taria.

Lėkis: Gėda, kad mes, kaip ir anais laikais, užuot sprendę klausimą laisvoje Lietuvoje, laukiame, kol spręs svetur.
Prieš 14 metų peržiūrėjau kaltinimų raštus. Netikėjau, kad gali tiek ilgai žmogų niekinti, ignoruoti.
Teismas panaikino kaltinimus Paksui. Todėl juridiškai apkaltos beveik nebegalėjo būti.
Dėl draudimo už tai, kad sulaužė priesaiką... Tai nutarė jau po apkaltos. Panašiai viduramžiais kovojo prieš raganas: paskandindavo, po to pakardavo, kad neišnirtų.
Po Seimo ir Konstitucinio teismo nutarimų pabunda, kad žmogui per mažai bausmių, kančių. Reikia papildomų. Uždrausti ir ateityje būti prezidentu, Seimo nariu, rinkti jį ten, kur reikia priesaikos.
- Neteisingas sprendimas. Kad kaltinimai neteisingi įrodė teismas.
Kai jį pašalino, didelė tautos dalis vis dėl to siūlėrinkti prezidentu.
Pagal Konstituciją 50000 piliečių gali reikalauti atšaukti tą naują Razmos įstatymą. Seimas privalėjo tai svarstyti.
Man atrodo rinkimų metu surinko tiek parašų.
Pagal Konstituciją tauta yra suverenas. Konstitucinis Teismas ir Seimas nereagavo į tautą.
Konstituciją vis dėl to reikia keisti ten kur rašo, kad Seimo narys vadovaujasi savo sąžinę ir nesivadovauja nurodymais pagal "mandatus". Tauta suteikia "mandatą", o Konstitucija leidžia jo nevykdyti.
Tai 1 iš priežasčių.
Per nepriklausomybės 100 metų minėjimą vadai, Prezidentė neminėjo tautos.
2018 metų Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas man primena Sovietinio meto programinius dokumentus, kad išpešti iš valstybės daugiau pinigų. Ten irgi nėra nei žodžio nei apie Lietuvių tautą, nepriklausomą Lietuvos valstybę. - O kažkokia teritorija į kurią iš visų pusių veržiasi rusai.
Tauta, kad išliktų, turi jausti tautiškumą, jaustis savo valstybės, savo tautos šeimininku, kaip ir nurodo Konstituciją. Deja, to nėra.
Vasario 16 dienos proga Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio deklaracijoje irgi nėra Lietuvių tautos, nepriklausomos Lietuvos. - Mes nusprendėm, o tauta "ne prie ko".
Pakso reikalus turime spręsti kompleksiškai.
Pirmiausia išspręskime Konstitucinius reikalus. Tegul ji būna ne tuščia deklaracija apie tautą. Pareikalaukimeišrinktųjų. Keiskime Konstitucinį teismą. Lygtai Seimas ir Prezidentas renka Konstitucinį teismą, kad vertintų savo darbus. Jis turi vertinti visą tautą.

Zigmas: Jūs nukrypstate nuo esmės... Tas blogas Konstitucinis... Tegul jis ten dirba...
Mes kreipėmės į Seimą: keiskite 2 įstatymus, kuriuos dirbtinai pakeitė po apkaltos. Draudimo nėra Konstitucijoje. Gera, ar bloga Konstitucija šiuo požiūriu... Bet ji yra Konstitucija. Taškas.

Algimantas Lėkis: Pritariu. Aš tik žiūriu plačiau, kad tai nepasikartotų.

Juozas Ivanauskas: Nakas sakė, neva asmenį, Paksą ginu. Neįsimylėjau Paksą. Ginų ne asmenį, o sutryptą prezidento instituciją. Jis buvo ne privatus, o žmonių išrinktas prezidentas, prisiekęs tarnauti tautai. Sistema neteisėtai, neteisingai jį nuvertė. Jie pažeidžia Konstituciją, kaip sakė Lėkis.

Zigmas: Matote kaip nesunku nukrypti nuo valstybės reikalo į asmenį. Štai ir čia klausiate ar geresnis Paksas... Juozaits... ar dar kažkas...

Juozas Ivanauskas pertraukia: Jie net neprisiekė. Nėra ką lyginti.

Zigmas: ... - Jokio skirtumo. Kalbame ne apie šiuos rinkimus. Kalbame apie valstybės problemą: nevykdo tarptautinių teismų. Pasiūlėm kaip juos vykdyti be šališko Konstitucinio teismo. - Tiktai Seimui... Kurie dauguma deklaruoja, kad pasiryžę vykdyti... Prašau: vykdykite...
Paseka gali būti: šiuos rinkimus paskelbs neteisėtais tarptautiniu lygiu.
Jei varžovai į prezidentus šitą reikalą ignoruos, aš ir daugelis kitų žmonių manysime, kad esate nesąžiningi ir bijote. ... Nesvarbu: Pakso, ne Pakso... Koks skirtumas?.. Klausimas yra valstybės. Jūs pretenduojate į valstybės vadovus. Valstybės vadovas yra Konstitucijos garantas. - Turi gerbti Konstituciją, tarptautinius valstybes įsipareigojimus. - Taškas.

Dalyvis salėje klausia: Minėjote, kad šie rinkimai bus neteisėti. Ar gali ir visi rinkimai nuo 2011 metų būti neteisėti? Nes nevykdo sprendimų.

Zigmas: Yra kas mano, kad ir Seimo rinkimų įstatymas 1992 metų yra neteisėtas, ir kad Seimo rinkimai nuo tol neteisėti...
Mes galim prisižaisti iki absurdo. Pasaulio pagrindinės vakarų valstybės nepripažino mūsų Lietuvos inkorporacijos į Tarybų Sąjungą... Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba 12 šaukimo atkūrė nepriklausomybę raštingai, kvalifikuotai. Bet ją išrinko pagal okupacinės valdžios įstatymus. Neigdami viską, visiškai, prieisime iki nieko ir visiško chaoso. Sutvarkykime ką galime dabar, iki sekančių rinkimų. O visa kita Seimo valioje.
Jei dabar pasakysime viskas neteisėta per 28 metus, įsivaizduojate kas dėsis teismuose ir visur?..

Juozas Ivanauskas: prezidentė Grybauskaitė laimėjo antrą kartą tik todėl, kad pasinaudojo procedūromis ir neprileido Paksą į rinkimus. Jie tai puikiai suvokia. "Konstitucijos garantas" kvietėsi Kurį, jei tik Seimas balsuodavo dėl kažkokių pataisų...

Kitas Dalyvis salėje klausia: Šiandien kalbame apie valstybės pirmų asmenų didelius nusikaltimus. Net ir nusikaltėliai kalba, kad prieš įstatymą visi lygūs. Tada turi būti atsakomybė... Teismų... Padėtis grėsminga dar ir nusikalstamu neveikimu. Kaip manote, ar kreips kas dėmesį, kad kas nusikalstamai neveikė, turi būti teisiamas?.. kažkada.

Zigmas: BK § 229 - neveikimas.

Ponai kandidatai į prezidentus...
Ponas Arvydai Juozaiti... Sakai, neva prezidentė Grybauskaitė dirbo su dideliu pliusu... Juozas tikriausiai nusišypsos... ir kad busimas prezidentas neturi būti kerštingas. Ot, štai ir žmogus atsiskleidė: kad eina tam, kad "sistema" toliau funkcionuotų, kaip funkcionavo. ... Arba paneik šitai, gerbiamas Arvydai Juozaiti.

Juozas Ivanauskas: "Atgimimo prezidentą", vadinamą, stumia 50 "šviesuolių". Jis savo kalbose ir postulatuose... įvertino su "+" prezidentę... nekalba, apeina opiausias problemas. Vienintelis, ką akcentuoja: dvigubą pilietybę, "Lietuva yra čia"... Tai yra filosofiniai tokie debesėliai. O konkretika yra labai žiauri ir rusti.
Įnirtingiausia, žiauriausia kova vyks dėl prezidento posto, kad neteisėtumas, nebaudžiamumas toliau klestėtų vardan tos Lietuvos.
Dabar kalbėjo Pranckietis ir Karbauskis, kad reikia suteikti galimybę Paksui kandidatuoti. Tik tiek.
O apie užvaldymą nekalba.
Sistema stumia ką?.. Nausėdą, Ušacką, Skvernelį, dar kažką...

Zigmas: Mes ir kreipiamės į Seimo valdybą. Jos narys yra Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Keiskite įstatymą. Va, nešame registruoti.

Juozas Ivanauskas: ... Ir Karbauskiui...

Zigmas: Na, tai visi... Čia Seimo nariai visi lygūs, kaip sakei. Visi už sąžinę... balsuos.


Skaitytojo pastaba

Andriukas dviratukas

Grybė irgi leido suprasti, kad teisėsauga kažką tuoj aplankys. Tai skelbė paties Audriaus Nako internetas:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#prezidentė pedofilams
Gal Audrius pamiršo. Tegul reikalauja atsakyti ir už tai.
Paksą už tai išvarė. Privalo išvaryti ir Grybę.

Paksas sako, kad buvo kas kalėjimų norėjo. Gal buvo ir patys kalėjimai. Tik vėliau.
Adamkus žadėjo kada nors papasakoti kas ir ką jį vertė daryti. Gal jis turėjo omeny ir neteisėtus CŽV kalėjimus.

Juozai, kuris Konstitucinio teismo pirmininkas neteisėtai, slapta susitiko su Gintaru Steponavičiumi? - Egidijus Kūris?

Kokiu tikslu Skvernelis, Pranckietis, prezidentai Adamkus, Grybė, Gitana turi kreiptis į Konstitucinį teismą? Gal turite omeny išvaikyti jį?

Kas važiavo į Ameriką, kad rengti "valstybės perversmą"? Jūs vis kalbate nerišliai. Gal ketinote tarti "Valionis"? Kaip jis ten tą rengė?

Dalia Grybauskaitė savo rinkimų būrio vadovą Vitą Vasiliauską padarė savo pinigų sargu, Lietuvos Banko vadovu:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#Lietuvos Bankas
Ten jis tikrai atsakė, kad valdiškas pažįstamų verslas yra amorali dimensija.
Paksą už tokį valdišką verslą išvarė. Privalo išvaryti ir Grybę su Vasiliausku. Juk ji jį skiria. Seimas irgi privalo už tai save paleisti. Nes ir jie Lietuvos Banko vadovą skiria.

Išskyrus tam tikrus moralinius dalykus... ir Lietuvos Pašte:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#raudonasis pastas
Komunistų partija, ta pati, kuri užgrobė Paštą, sakė, kad negalima morale grįsti sprendimų:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#Komunistas moralei ne

Jūs teisūs: nereikia keisti Konstitucijos
Bet sakote klaidingą priežastį: neva Konstitucija apie "tai" nieko nerašo.
Jei nerašytų, tai ir būtų priežastis keisti, kad rašytų.
Bet Konstitucija jau rašo: kas sulaužė priesaiką, tą šalina. - Visada. Ir pirmą kartą, ir visus kitus kartus, kiek kartų kaltininkas bepakliūtų į valdžią vėl. - Už tą patį, o ne būtinai už naują nusikaltimą. Kai sulaužai priesaiką, sulaužai ją visam laikui. Niekada netampi nesulaužęs. Tokia yra priesaikos sąvoka:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#priesaika
- Tektų taisyti Lietuvių kalbą. O tai neįmanoma. Ir būtų kvaila. Nes kitomis kalbomis ši sąvoka liktų ne parsidavėlių.
Todėl ir jokių įstatymų keisti nereikia, kaip siūlote.
Nebūtina į valdžią brukti tą patį žmogų. Negi mes jų trukstame? Galima rasti geresnių. Tik jie neina... Arba valdžia jų neleidžia, užverčia bylomis, kaip Zigmą. O jūs dar brukate blogą Paksą...

O itin vertingas, geras žmogus visada galėtų surengti referendumą, kuris paskelbtų, kad jį iš valdžios pašalino neteisingai.
Jūs pamiršote, kad viršiausia valdžia yra ne Seimas, ne Konstitucija, o Tauta. Referendumas skiriasi nuo rinkimų būtinu dalyvių ir balsų skaičiumi.

Ten aš rašau, kad 2012.09.05 Konstitucinis Teismas dar kartą uždraudė pašalintam žmogui eiti į valdžią. Ar pamiršote paminėti tą atvejį? Pasak jūsų, gaunasi, kad Konstitucinis Teismas tą sprendė 2 kartus.

Nusikaltėliai Europos Žmogaus Teisių teismas ir Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Žmogaus teisių komitetas arba melavo, arba klydo, kai Pakso sulaužytą priesaiką vadino Pakso teisėmis.
Jie privalo šviestis mano pasakomis ir atšaukti savo sprendimus. Tada vėlgi nereikės keisti ir įstatymų, ir Konstitucijos.

Jūs teisūs. Lietuvą nuolat smerkia tarptautiniai teismai. Lietuvą nuolat nieko nebaudžia ir nevykdo:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#tarptautinė
Toliau kankina ir puldinėja žmones.

Ar tikrai rinko 50000 parašųPaksių? Nepamenu to.

Ar paneigė Juozaitis, kad nekeršys Grybeinusikaltimus ir "pliusus"? Gal jis turėjo omeny tik busimą prezidentą. O kai taps esamu, tai jau atsikeršys...

Jei teismas išteisina ką, tai nenaikina apkaltos galimybės, net jei dalykai sutampa. O jie nesutampa.
Draudimas veržtis į rinkimus nėra bausmė. Todėl Lėkis klysta, neva Seimas sumedžiojo raganą.
Draudimas ne šiaip atitinka, o ir įgyvendina Konstituciją.
Lėkys klysta. Konstitucijos §55 įpareigoja Seimo narę būti tik Tautos atstove. Konstitucijos §59 draudžia vykdyti bet kokį "mandatą". Viena iš šio žodžio reikšmių: valdovo raštiškas įsakymas. Kita - įgaliojimas atstovauti. Drausti atstovui atstovauti būtų nesąmonė. Todėl manome, kad draudžia įsakyti. Draudžia ne tautai, o valdžiai, partijoms, valdovams.
Jei tiek daug klystate, nesate jūs profesorius.

Zigmas juokais vadina "chaosu", kas nevykdo teismų sprendimus. Manau, jis žino, kad jų vykdyti neprivalu. Neteisėti sprendimai negalioja tiesiogiai pagal Konstitucijos §7. Todėl tokį vykdyti ne tik neprivaloma, o ir draudžiama.
Deja, šiuo atveju negalioja ne nauji draudimai įstatymuose, o Europos Žmogaus Teisių teismo ir Jungtinių Tautų Komiteto reikalavimas juos naikinti.
Blogai ne kad jo nevykdo, o kad Lietuvos valdžia to nesuvokia ir neaptaria viešai.

Zigmas klysta, neva viską neigti yra chaosas vien dėl to, kad tą nusprendėm pagal svetimus įstatymus. Tai formalizmas.
Lietuvos nepriklausomybė nepriklauso nuo įstatymų ir kas ją paskelbė.
Ne įstatymai yra viršesniKonstituciją, o Konstitucija už juos.
Aukščiausios Tarybos skelbimas liktų popieriumi ir vėliava liktų skuduru, kaip vadino ją Brazauskas, jei po to nepaskelbtume Konstitucijos.

Teisėjai pateko į keblią padėtį. Jie nevykdo sprendimų... Net savo pačių... O liaudžiai yra priversti sakyti, neva visus privalu vykdyti. Juk reikia versti tamsią liaudį tuo aklai tikėti, kad vykdytų nusikalstamus sprendimus... Kad patys eitumėt pasikarti, jei teismas įsakys.
Iš šios padėties valdžia ramiai, tyliai išėjo: paprasčiausiai tyli.
Lietuvoje tai veikia. Todėl jie tai ramiai nuolat daro.