Zigmas Vaišvila

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo Akto signataras skelbia. O mes jam padedame.

Fizikas, fizikos-matematikos mokslų kandidatas.
Paskelbė mokslinių straipsnių apie atomo branduolio teoriją, ekologiją, politiką.
Vedęs. Turi 2 dukras.

1956.12.20 gimė Šiaulių mieste [pasveikink].
1979 metais baigė Vilniaus valstybinį universitetą.
1979-1988 dirbo stažuotoju, moksliniu bendradarbiu Lietuvos Mokslų akademijos Fizikos institute.
1979-1981 stažavosi Jungtiniame branduolinių tyrimų institute, Dubnoje, netoli Maskvos, Rusijoje.
1988-1989 dirbo Lietuvos TSR valstybinio gamtos apsaugos komiteto Mokslo valdybos viršininku.
1989-1990 - vyresniuoju dėstytoju Liaudies ūkio vadovajaunčiųjų darbuotojų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo institute prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.
1991 - Lietuvos respublikos Ministro Pirmininko pavaduotojas.
1991 spalis - tuo pat metu tapo Valstybės saugumo departamento prie Vyriausybės generaliniu direktoriumi. [Ar būna dar ne generaliniai?]
Žaliosios partijos narys, vienas iš jos seniūnų.
1988-1990 Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Sąjūdžio Seimo tarybos narys.
Žaliųjų judėjimo koordinacines tarybos narys.

1989 - išrinktas TSRS liaudies deputatu Mažeikių nacionalinėje teritorinėje rinkiminėje apygardoje.
1989-1990 XI šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiosios tarybos deputatas.
1990.02.24 - XII šaukimo Aukščiausiosios tarybos deputatas. Išrinktas Ventos rinkiminėje apygardoje Nr. 78 (dalis Akmenės ir Mažeikių rajonų).

"Lietuvos Visuomenes Taryba"

LVT.
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt
Saugiau su raide "s":
https://lietuvosvisuomenestaryba.lt
2018.12.14 nusikaltėliai Teisingumo ministerija užrašė (užregistravo) naują visuomeninę organizaciją. Kažkodėl nesipriešino.
Pirmininkas: Zigmas Vaišvila.
Tu irgi ten stok. Talkink. Tarkis. - Taryba juk. Bet tariasi jie tik su savimi.

Puslapiai

"Sausio 13" bylą apkarpė. 2016 metų sausį ją vėl nagrinėjo teismas.
Referendumas. Pabėgėliai. - įstatymų pataisos. Zigmas kviečia rinkti po 50000 parašų.
Dalia Grybauskaitė. Prezidentė, TSRS pasiuntinė JAV 1991 metais. Už tai ji yra Rusijos valstybės paslaptis. Grybauskaitė prisipažino, kad mokėsi KGB mokykloje.
Atomines elektrines ketina, ar jau stato neteisėtai: Visagino, Astravo ir Baltijos. Už suskystintų dujų terminalą didžiulius pinigus mokame į neaiškius "ofšoro" bankus.
Mokytojai. Mažiau brangių beprasmių ginklų. Daugiau galingiems mokytojams.
Zigmas nerašo, ką daryti su neįgaliais, negabiais "mokytojais". Tokių daug, jei ne dauguma.
Išbuožina. Lietuvos valdžia neteisėtai atėmėZigmo Vaišvilos paskolų įmonę UAB "FF Lizingas". Pusdykiai. Draudžia jam turėti pinigų, kad gydytis.
Šniukštinėja. Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga leidžia pašaliniams žmonėms šniukštinėti kaip gydo Zigmą. Įbaugino gydytojus, kad vilkintų nustatyti darbingumo lygį. Teismai "nepastebi", kad jis sunkiai serga.
Prezidentė Dalia Grybaiskaitė neteisėtai neatsako į skundus apie teismus. Kažkas tikrino jo siuntą.
Valdžios priešas. 2015 metais Valstybės saugumo departamentas ir Krašto apsaugos ministerija paskelbė Zigmą ir porą kitų žmonių priešais. 2016 metais išsigando, kad 1 "priešas" juos persekioja ir išbraukė visus 3. Abu kartus nerodo kodėl. Tik pripažino, kad jie nėra grėsmė. Zigmas reikalauja jiems baudžiamųjų bylųšmeižtą. 2017.09.28 Vilniaus miesto apylinkės teismas neteisėtai atsisakė išvis bet ką daryti. Tik teisingai parašė, kad tai piktnaudžiavimas, kad tai turi tirti ne Zigmas o teismas. Nors tą pats ir privalėjo reikalauti.
Vytautas Landsbergis veikia prieš valstybę ir tautą. Bet jį ne baudžiame, o šloviname. Valdžia baudžia už žodžio laisvę Žilviną Razminą.
Valdžia nevykdo tarptautinių teismų. Lietuvos Seimas ir Konstitucinis teismas atsisako vykdyti savo "viršininkų" sprendimus: Europos Žmogaus Teisių teismo ir Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus teisių komiteto.
Zigmas klysta, neva reikia keisti rinkimų įstatymus. O Konstitucijos tikrai nereikia keisti, tik dėl priešingos priežasties.
Paksą atstatydino už žymiai mažesnius nusikaltimus. Kodėl tyliai atsisako atstatydinti prezidentę Dalią Grybauskaitę?
Paksas atsisakė neteisėtų, slaptų CŽV kalėjimų, atsisakė parduoti naftos perdirbimo įmonę "Mažeikių Naftą" įmonei "Williams" iš Amerikos. Taigi, buvo kas kalėjimų norėjo. Gal buvo ir patys kalėjimai. Tik vėliau.
Grybauskaitė melagingai pakeitė biografiją, kurią rašė Rinkimų Komisijai: 2009 metais - kad ji buvo JAV 1991 metais; 2014 metais - neva 1992 metais.

Nuorodos

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/visuomenes-balsas/zigmas-vaisvila-1981-metai-pirmoji-politine-pamoka
Prieš 2009 metų rinkimus busima prezidentė Dalia Grybauskaitė melavo, neva dirbo Mokslų akademijos moksline sekretore.
O gal nemelavo. Gal ji padirbo ten sau laipsnį. Juk dibrti galima ir be popieriaus ("neoficialiai"). Gal Eduardas Vilkas buvo užrašytas popieriuje tik dėl akių. O vadžias tampė Grybauskaitė.
Zigmą Vaišvilą nesisekė įdarbinti Dubnoje po tariama priedangaKGB, priešingai negu kažkas jį įtaria.
Nesisekė, nes 1981 metais Zigmas prieš rinkimus pasirašė laišką busimam TSRS Aukščiausiosios Tarybos nariui, kad pataisytų bendrabutyje unitazus ir išvalytų purvą.
1988 metais Zigmas pakvietė ministrus kalbėti ir jie atėjo. - Tarybinė "demokratija" buvo didesnė, negu dabar Lietuvoje.

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/teise/2019-m-gruodzio-16-d-13-val-lietuvos-nepriklausomybes-akto-signataro-zigmo-vaisvilos-spaudos-konferencija-seime-lietuvoje-zigmui-vaisvilai-baudziamojo-proceso-kodeksas-negalioja
2019.12.12 Zigmą Vaišvilą pagrobė ekonominė Policija. Iš gatvės jį grobė tikriausiai paprasti patruliai.
Vyriausia tyrėja Janina Grinevič neteisėtai nesakė kuo įtaria, apklausė be advokato, neteisėtai filmavo apklausą, nes buvo nebūtina ir neskelbė, kad filmuoja.
Rodė tik prokurorės Audronės Žentelienės, iš kažin kur, nutarimą atvesdinti jį. Jei ir ten nerašo už ką, tuomet ir tas raštas nepagrįstas, o todėl neteisėtas.
Jam neteisėtai skyrė kardomąją priemonę: rašytinį pasižadėjimą nesišalinti iš vietos, kur gyvena.
Kaip jis tada išėjo į "spaudos konferenciją"?
Vieną iš Zigmo pareiškimų kelti baudžiamąją bylą viršininkas perdavė pavaldinei su neteisėtu išankstiniu įsaku tariamai tikrinti ir parengti atsisakymą tirti. To ten nerašo. Zigmas tai tik sako, garso įraše.
Zigmas sako, kad žino kuo jį bando kaltinti: neva viešino tyrimo paslaptį. Patys gi pareigūnai leido viešinti. O viešino jis, kad jie netiria, klastoja, vengia bausti vagis:
http://zigmas.saugokmedi.lt/išbuožina.htm

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/aktualijos/2019-12-20-d-lietuvos-nepriklausomybes-akto-signataro-zigmo-vaisvilos-ir-buvusio-seimo-nario-audriaus-nako-spaudos-konferencija-seime-antrasis-zigmo-vaisvilos-sulaikymas-tiesiogine
http://media.lrs.lt/video/video4/VIDEO/2020/2/CE269813-8F0C-4703-B4ED-18E5A404C6E9/MEDIUM/f30d7b72-348d-4d44-8518-549cdbe5f160.mp4
2020.02.19 Zigmą 2 kartą atvesdino policininkai pas save, tariamai, kad pareikšti tuos pat įtarimus, kuriuos tariamai jau pareiškė.
Žadėjo parvežti atgal, iš kur pagrobė. Bet apgavo.
Vyriausia tyrėja Janina Grinevič vis kartoja, neva įtarimus pareiškė. Bet tokio popieriaus Zigmas nematė. Todėl įtaria, kad jis yra, bet jį suklastojo.
Skyriaus viršininkė Jakateriną Grudinskają talkina pavaldinei nusikalsti, užuot ją prižiūrėjusi. Įkalino Zigmą trumpam.
Antros šio pasakojimo pusės santrauka:
http://zigmas.saugokmedi.lt/išbuožina.htm#grobia
Gal Zigmą kėsinasi apkaltinti, kad kažkas sunaikino apskaitos programą.
Ten teisėjai iš jo neteisėtai atėmė UAB "FF Lizingas" ir sukėlė dirbtiną bankrotą.

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/aktualijos/zigmo-vaisvilos-pranesimas-spaudai-zigmo-vaisvilos-apribojimai-neteiseti
Dar truputį apie tą patį pagrobimą 2020.02.19.
Slapta sekė ryšius, patykojo pakeliui, gatvėje.
Kažkurio skyriaus vyriausias prokuroras Arūnas Stankevičius vaizduoja neva nepastebi, kad šaukimą Zigmui Vaišvilai įteikė tik po to kaip atvesdino ir kad įtarimus kėsinosi reikšti be advokato.
2020.02.18 Vilniaus apygardos prokurorė Rasa Bekišienė nutarime parašė, kad Zigmą atvesdins ir pakartotinai įtarimus pareikš. Nors, patys sako, neva jau pareiškė.

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/aktualijos/nuspresta-tyrima-del-zigmo-vaisvilos-baigti-be-jo-iki-kovo-11-osios-zigmo-vaisvilos-pranesimas-spaudai-2020-03-02-vilnius
2020.03.02 policijos patruliai vėl pasekė Zigmą Vaišvilą pakeliui pas gydytoją. Įteikė šaukimą pas vyriausiąją tyrėją Janiną Grinevič susipažinti su nutarimu baigti ikiteisminį tyrimą.
Nutarė prokurorė Rasa Bekišienė.
Tyrėja nepaiso pažymos, kad Zigmas serga ir negali ateiti.
Nebūtina kviesti žmogaus, kad pranešti, kad baigė tirti. Vietoj šaukimo galėjo įteikti patį pranešimą.
Zigmas klysta, neva įrodymų teikti nebegali, nes tirti baigė. - Gali. Dar gali skųsti policijos nutarimą prokurorui, ar bet kuriam ikiteisminio tyrimo teisėjui.

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lietuvos-visuomenes-taryba/pasitvirtino-zigma-vaisvila-zutbut-siekiama-perduoti-i-teisma-iki-kovo-11-osios-zigmo-vaisvilos-pranesimas-spaudai
2019.11.20 ekonominės Policijos tyrėja Janina Grinevič suklastojo pranešimą apie įtarimų pareiškimą. Parašė neva jį pasirašė advokatas ir Zigmas Vaišvila. Nors, Zigmas atsisakė to advokato, nes valdžia jį paskyrė slapta, prieš kelias savaites, o advokatas jam nepranešė. Iš tyrėjos Zigmas išėjo kartu su advokatu. Iki tol abu nieko neskaitė ir nepasirašė. Vargu ar tyrėja drįso padirbti ir Zigmo parašą. Gal tik pamelavo, neva pasirašė.
Kažkada Zigmas reikalavo, kad generalinis prokuroras Evaldas Pašilis tirtų šią klastotę.
Janina Grinevič ėmė skubėti: išsiuntė Zigmui 16 vienodų šaukimų ateiti, kad skelbti, kad baigė tirti. Šaukia 9 darbo dienas iš eilės. Stengiasi spėti atiduoti bylą teismui iki 2020.03.11. Šaukia Zigmą net 2020.03.10, kai jis su kitais Neprikausomybės akto "signatarais" turi lankyti Prezidentą prieš Neprikausomybės akto šventę.
Bet Zigmas serga ir niekur jo šaukti negalima.
Kažkada Zigmas reikalavo, kad generalinis prokuroras Evaldas Pašilis ir kažkuris teismas nušalintų ir tirtų prokurorę Bekišienę, tyrėją Grinevič. Įskaitant, kad jos trukdo jam gydytis. Reikalavo naikinti pasižadėjimą neišvykti iš namų.
Zigmas, prieš šventes, bergždžiai prašosi, kad generalinis prokuroraspriimtų.

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/teise/zigmui-vaisvilai-netaikomas-ne-tik-baudziamojo-proceso-kodeksas-bet-ir-koronaviruso-karantinas-zigmo-vaisvilos-pranesimas-spaudai
2020.02.26 Vilniaus apygardos prokurorė Rasa Bekišienė nutarė baigti ikiteisminį tyrimą be apklausos ir nepranešus įtarimų.
Kažkada Zigmas paprašė, kad Vilniaus apygardos vyriausias prokuroras Justas Laucius paaiškintų, ar karantinas dėl viruso Zigmui taip pat negalioja, kaip ir Baudžiamojo proceso kodeksas.
Tyrėja Grinevič viso išsiuntė Zigmui jau 17 šaukimų, kasdien.

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lietuvos-visuomenes-taryba/lvt-pranesimas-spaudai
2020.01.23 Lietuvos Visuomenes Taryba reikalavo, kad Susiekimo ministerija paaiškintų kaip švaisto pinigus:

http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#krizes svaistymas
Švaisto milijardus. Dar daug tokių pareiškimų reikia rašyti. Viso gyvenimo nepakaks. Lengviau keisti valdžią savimi. Vis tik, reikalauti atsiskaityti bei bausti švaistūnus irgi reikia.

Kito reikalo, kaip VSD reikalavo daugiau galių, VSD ir AOTD vadovai neveikia, netiria Grybauskaitės grėsmės Lietuvai, apžvalgą skaityk prie nuorodos į tą patį pranešimą spaudai, puslapyje apie grėsmes:
http://zigmas.saugokmedi.lt/priešas.htm

Turinys

Byla apie veiklą prieš valstybę.
Birželio 3-iosios grupė kviečia vienytis. - Kreipiasi į naują partiją: NPD.
Skaitytojų pastabos

Byla apie veiklą prieš valstybę

Paties Zigmo skelbimo neduodame. Ten ilgu ir painu. Nuorodos į "15min" kliedesius irgi neduodame. Tausojame jūsų protą, laiką.
Duodame santrauką, vertinimą. Aiškiname įstatymus. Klausiame ką Zigmas turėtų patikslinti.

Zigmo Vaišvilos skundas Policijai - ne pokštas. Jis reikalavo baudžiamos bylos ne vien pačiam sau, o abiem šalims: sau, arba "15min", jei pats būtų nekaltas.
Baudžiamoji byla buvo. Bet ne rašeivoms iš "15min", o tik valdžios priešams, kuriuos anie šmeižė, įskaitant Zigmą.
Gal jis tikėjosi, kad Policija nerastų tariamos kaltės ir tai neigtų suokalbį.
- Nerado. Ir kas?.. Prokurorai nevertė "15min" neigti kliedesių. Kam išvis jie rūpi?
Netyrė ir "15min" kaltės: šmeižto (būto, BK 154 str.), arba melagingo pranešimo apie nusikaltimą (nebūto, BK 236 str.).

Vytauto Landsbergio anūkas per savo VšĮ "Informacinio saugumo ir analizės centras" paėmė 8000 €Gynybos ministerijos, kad skleisti kliedesius ir šmeižti valdžios priešus. Tuos kliedesius įbruko "15min" rašeivai Dovydui Pancerovui. Anksčiau anas dirbo "Lietuvos rytas". - Buvusioje "Komjaunimo tiesa".

"15min" prikliedėjo. Jie nerašė, ar Rusijos valdžia davė kam pinigų, a įsakė ką rašyti. Jie tik rašė, kad skirtingų rašeivų rašliava panaši.
Ten nebūtų nieko įdomaus, jeigu ne Gabrieliaus Landsbergio įmonė, kuri valdiškais pinigais tą nagrinėjo.
Tikėtina, kad tos įmonės išdava buvo tokia, kokią vaizduoja "15min": jokia. Jie nerado, kad Rusija mokėjo, ar įsakė rašeivoms.
Tik pati ta įmonė įsakė "15min" priplakti Zigmą, kad atrodytų, neva jis - Rusijos darbuotojas. Nors to nerašo.

"15min" rašinys neduoda jokių nuorašų, kur kas nors ragintų nuversti nusikalstamą Lietuvos valdžią. Todėl bent tie nuorašai nėra pagrindas tirti nusikaltimą valstybingumui.
Nenagrinėjau ką kliedėjo tie, ką tariamai nagrinėjo, "šaltinių". Gal pilni raštai, iš kurių davė nuotrupas, reikštų nusikaltimą.

Yra kitas nusikaltimas: šmeižtas.
Zigmas galėtų į jį nekreipti dėmesio. Nes ir skaitytojai nekreiptų. Juk tai tebūtų pačių "15min" kliedesiai.
Bet jiems kliedėti apie Zigmą įsakė Valstybė: Landsbergio įmonė... Ir įsakė to neslėpti. 15min tik tos įmonės nevardino. Užtat įvardino, kad tai - valstybė.
Anksčiau pagal BPK šmeižtą įprastai derėjo persekioti taip vadinamu privačiu kaltinimu: pačiam rinkti įrodymus ir duoti į teismą. Bet šiuo atveju kaltinimą turėtų tirti ir perimti valstybė: prokuratūra.
Juk Gabrieliaus Landsbergio įmonė nusikaltimui gavo valdiškus pinigus iš Gynybos Ministerijos. Tai ją prilygina valdžiai.
Zigmą apšmeižė valstybė. Todėl valstybė tai turi ir tirti bei palakyti kaltinimą.
Nuo 2017.10.01 privataus kaltinimo nebėra. Visus nusikaltimus perima valstybė.

Arvydą Anušauską dera laikyti bendrininku Zigmą šmeižti. Jis irgi - valdžia. Jis Facebook išvadino Zigmą kažkieno kolaborantu. Kaip miniu anksčiau, galėtumėt nepaisyti šio pikto žmogaus. Bet įtarkime, kad jo niekinis priekaištas Zigmui yra susijęs su tuo, ką tariamai tyrė Gabrieliaus Landsbergio įstaiga už 8000 Eurų.
Tikėtina, kad ir Konservatorių partija bendrininkavo šmeižti. Juk ir Anušauskas, ir Landsbergis - jos nariai. O Landsbergis - dar ir jos vadovas.

Netinka BK 236 str., kurį bruko Zigmas: melas apie nebūtą nusikaltimą. Jis tinka tik, kai meluoji pareigūnui ir dar jis pradėjo persekioti žmogų.

Gal tiktų 235 str.: melas bet kam, net jeigu nepradėjo persekioti. Bet ten neaišku ar žodžiai "ikiteisminio tyrimo metu" taikomi visam straipsniui, ar tik paskutiniam dalyviui - vertėjui. Manau, kad - visam.
Tad ir šis straipsnis netinka. Nes "15min" neprašė pareigūnų. Jie tik viešai kliedėjo.

Prokuroras privalėjo tai aiškinti, visą skundą, išsamiai.
Neteisėtai nutylėjo.
Nesvarbu ar Zigmas minėjo straipsnį apie šmeižtą (BK 154 str.). Svarbu, kad reiškė.

Juozo Ivanausko apklausa - kvailiausia. Jis sakė, neva "15min" klydo, bet nesakė kaip.

2015.08.25 tirti pradėjo kvailiai Vilniaus AVPK KP SNTV 3 skyriuje.

2015.12.17 Vilniaus Apygardos 1 baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Antanas Gubista bylą nutraukė teisingai, bet neteisėtai.
Visą 4 puslapį prirašė be reikalo. Jis perpasakojo BK 122 str.. Po to dar kartą perpasakojo. Ir parašė, neva to nerado. Bet nerašė kodėl. Nutarimas tuščias. Rašo tik 3 liudininkų apklausas, beprasmes. Jokių atvejų. Jis privalėjo rašyti kurie atvejai nėra nusikaltimas.
Kitaip, Policija turėtų net nepradėti tirti. Privalėjo pačioje pradžioje atvejus įvertinti ir atsisakyti. O ne tirti kažin ką, kad juos vertinti po to.

Prokuroras teisingai atsisakė taikyti 122 str..
Bet niekas to ir neprašė.
Jis galėjo atsisakyti taikyti ir daugybę kitų straipsnių...

Jis privalėjo pakelti akis. Ankstesnis straipsnis 121 tiktų: Antikonstituciniai būriai.
Galima įtarti, kad būrys yra. Gal jį maitina Rusijos valdžia.
Bet naudoja jie teisėtą būdą: melą. Jie neketina neteisėtai perimti valdžią. Bent neįtariame to. Ar ne? Jie ją perimtų teisėtai.
Nebent klastotų rinkimus. Bet juk nėra žinių apie ketinimą klastoti. Yra tik žinios apie melą.
Gal jie ketina bent keisti santvarką, iškraipyti įstatymus. Bet tie, ką "15min" skelbia, to negali. O kiti tai jau ir be jų padarė (teisėjai, prokurorai, Policija).

Gal neteisėta valdžia bendrininkauja su rašeivom. Bet nėra žinių ir apie tai.
Tam, kad tirti reikia įtarti. Bet nei jūs, nei prokuroras neįtaria, kad rašeivos bendrininkautų su tais, kurie jau yra valdžioje, kad ją dar labiau iškreipti.
Kam tuomet jiems reikėtų meluoti, kliedėti? Priešingai, jie norėtų tylėti ir tik girti valdžią, kurią patys jau seniai turi, užgrobė.

Pats melas, kliedesiai vargu ar sukeltų neteisėtą maištą, ar atvestų kažką į valdžią neteisėtai.
Net sunku sakyti ką būtent "15min", ar jų minėti rašeivos meluoja. Jie išvis nieko aiškaus nerašo. Jie tik kliedi.

Prokuroras nutylėjo pareigą ginti "viešąjį interesą" pagal Prokuratūros Įstatymo 2 str. 2d. 7sk. ir 19 str..
Jis privalėjo tikrinti kokią kokybę užsakė ir priėmė Gynybos ministerija (Krašto Apsaugos), ar tai buvo būtina, ar kaina atitiko naudą.
Galėjo tingėti: reikalauti, kad tai dirbtų kiti (PĮ 19 str. 2d. 8sk.).
Privalėjo kelti ir baudžiamąją bylą už tai, kad ministerija iššvaistė 8000 €.


Birželio 3-iosios grupė kreipiasi į naują partiją: NPD

Skaitytojų pastabos

2016 m. sausio 22 diena Vilnius

Birželio 3-iosios grupė nuoširdžiai sveikina Nijolę Giedraitienę, naujosios partijos NPD - Neapmokestinamųjų pajamų didinimas - pirmininkę ir visus partijos narius. Džiaugiamės, kad naujai įsteigtos NPD pagrindinis siekis visiškai sutampa su Birželio 3-iosios grupės tikslais ir uždaviniais, kurie tampa bendraminčiams pagrindu telktis darbais.

Suprasdami, kad Lietuvoje dominuoja užsienio bankų ekonomistų nuomonė, kviečiame dirbti drauge. LRT eterio prieinamumas Nagliui Puteikiui stiprina mūsų visų galimybes.
Tik susitelkę galime atsverti šią sisteminių partijų įgyvendinamą politiką ir tikėtis, kad žmonės pagaliau patikėtų savo valstybe, ja didžiuotųsi.

Birželio 3-iosios grupė


Skaitytojų pastabos

1

Naglis Puteikis tik apsimeta geru. Tik žada daug. Nieko nevykdo. Saugotis jo reikia.
Bendradarbiauti su juo galima. Bet ne skirti vadovu.

Pati ta Birželio 3-iosios grupė vangiai vienijasi su kitais. Tik kitus kviečia. Vengia vienytis su partija "Lietuvos Sąrašas". Nors, ir anie apsimetėliai. Bet vis geriau negu nieko.
Nežinome kas jie ir ką jie veikia. Manau, jie neveikia.


Pastabas Zigmui ir laiškus rašyk tiesiai per šį puslapį, langelyje. Savo slapyvardį, adresą ir laišką rašyk viską į 1 krūvą.